१ जून २००५ नंतरचे वैध्यकीय मदते

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. चंद्रकांत आरोलकर
----------------------
रु. ५०००/-
२.
श्री. सुहास मारुतीराव आरोंदेकर
मातोश्री स्व. सुनंदा मारुतीराव आरोंदेकर
रु. ५१११/-
३.
श्री. महेश केशव माडखोलकर
-----------
रु. २०००/-
४.
श्री. चंद्रकांत विश्राम नाईक
पिताश्री स्व. विश्राम शंकर नाईक
रु. १००००/-
५.
श्री. सुहास मारुतीराव आरोंदेकर
मातोश्री स्व. सुनंदा मारुतीराव आरोंदेकर
रु १०००/-
६.
श्री. वसंत शंकर वेंगुर्लेकर कुटुंबियांतर्फे
स्व. प्रभावती वसंत वेंगुर्लेकर
रु. ११०००/-
७.
श्री. सुहास मारुतीराव आरोंदेकर
मातोश्री स्व. सुनंदा मारुतीराव आरोंदेकर
रु. १०००/-
८.
श्री. सुहास मारुतीराव आरोंदेकर
----------
रु. १५००/-
९.
श्री. सुहास कबरे (राजहंस प्रतिष्ठान)
----------
रु. ११०००/-