१० वी सर्वप्रथम (शहर विभाग)

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. राजन रमाकांत आचरेकर
स्व. पिताश्री रमाकांत आचरेकर
रु. २५००/-
२.
श्री. हर्ष एस. शेळके (बाडकर)
स्व. पिताश्री सुरेश टी. बाडकर
रु. ५०००/-
३.
श्री. लता दिपक कबरे
स्व. पिताश्री शिवराम विठ्ठल बांबुळकर
रु. २०००/-
४.
श्री. अरविंद विष्णु नाईक
भांस्व. पिताश्री विष्णु विठोबा नाईक
रु. ५०००/-

१० वी सर्वप्रथम (ग्रामीण विभाग)

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
सौ. सुनेत्रा उत्तम तोरसकर
स्व. सासूबाई उमा लक्ष्मण तोरसकर
रु. २५०००/-
२.
श्री. विष्णु विठोबा नाईक
स्व. विलास शांताराम वंजारी
रु. १०००/-
३.
श्री. नयन नारायण सोनुर्लीकार
स्व. मातोश्री मुक्ताबाई सोनुर्लीकर
रु. १००००/-
४.
श्री. विलास धाकुजी कबरे
स्व. मातोश्री मोहिनी धाकुजी कबरे
रु. ५०००/-
५.
सौ. आदिती सतीश लोलेकर
स्व. सुरेख जगन्नाथ नरसुले
रु. ५५५१/-
६.
श्री. हनुमंत विश्राम सोनुर्लेकर
भांबंधू स्व. नारायण विश्राम सोनुर्लेकर
रु. १५०००/-
७.
श्री. हर्षा संग्राम शेळके (बाडकर)
स्व. सुरेश टी. बाडकर
रु. ५०००/-
८.
श्री. हर्षा संग्राम शेळके (बाडकर)
भास्व. सुरेश टी. बाडकर
रु. १००५ /-
९.
श्री. शिरोडकर परिवारातर्फे
स्व. दीनानाथ चंद्रकांत शिरोडकर
रु. १११११/-
१०.
अरविंद विष्णु नाईक
भास्व. पिताश्री विष्णु विठोबा नाईक
रु. ५०००/-

इयत्ता १० वी मराठी विषयांत प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. काशिनाथ बाबुराव सातोसकर
ग्रामीण विभाग विद्यार्थी
रु. २५०१/-
२.
श्री. काशिनाथ बाबुराव सातोसकर
ग्रामीण विभाग विद्यार्थी
रु. २५००/-
३.
श्री. विष्णु गजानन नाईक आणि
परिमल गजानन नाईक
स्व. पिताश्री गजानन नाईक (मराठीमध्ये)
स्व. मातोश्री सुनीती गजानन नाईक (हिंदी)
रु. ७५००/-
रु. ७५००/-

इयत्ता १० वी इंग्रजी विषयांत प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
इयत्ता १० वी इंग्रजी विषयांत प्रथम
स्व. पिताश्री श्रीधर सावळाराम कनयाळकरी
रु. ५०००/-

इयत्ता १० वी गणित विषयांत प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्रीम. शुभदा राधाकृष्ण तुळसकर
स्व. राधाकृष्ण शंकर तुळसकर
रु. ५०००/-
२.
सौ. शकुंतला पंडित कबरे
स्व. पंडित सिताराम कबरे
रु. ५०००/-

इयत्ता १० वी समाजशास्त्र विषयांत प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्रीम. अरुणा रमेश आरोंदेकर
स्व. मातोश्री सविता रमेश आरोंदेकर
रु. १००००/-
२.
श्री. श्रीकांत वसंत कनयाळकररे
स्व. सुनिता श्रीकांत कनयाळकर
रु. २०००/-

इयत्ता १० वी संस्कृत विषयांत प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्रीम. निर्मला मनोहर कबरे
बंधू स्व. विनायक दत्तात्रय अणावकर
रु. १०००/-

१२ वी सर्वप्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
सौ. लता दिपक कबरे
पिताश्री स्व. शिवराम विठ्ठल बांबुळकर
रु. १०००/-
२.
श्रीम. प्रभावती चंद्रकांत पावसकर
स्व. रुक्मिणी कृष्णाजी पावसकर
रु. ५०००/-
३.
श्री. चंद्रकांत कृष्णाजी पावसकर व श्रीम. प्रभावती चंद्रकांत पावसकर
स्व. मातोश्री अन्नपूर्णा शांताराम दाभोळकर (मराठी सर्वप्रथम)
रु ५०००/-
४.
सौ. लता दिपक कबरे
पिताश्री स्व. शिवराम विठ्ठल बांबुळकर
रु. १०००/-
५.
श्री. लता दिपक कबरे
पिताश्री स्व. शिवराम विठ्ठल बांबुळकरकर
रु १०००/-
६.
श्री. नयन नारायण सोनुर्लीकर
स्व. मातोश्री मुक्ताबाई सोनुर्लीकर
रु. ५०००/-
७.
डॉ. अपर्णा पाटकर
१२ वी सर्वप्रथम
रु. १००००/-

१२ वी सर्वप्रथम (ग्रामीण विभाग)

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. केदार प्रभाकर पाटकर
स्व. लिलावती सोनू जाधव
रु. १५०००/-
२.
सौ. लता दिपक कबरे (कॉमर्स)
स्व. मामा गुरुनाथ नारायण कुडाळकर
रु.. १०००/-
३.
श्री. उत्तम लक्ष्मण तोरसकर
-------------
रु. १५०००/-

१२ वी कला शाखा प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
सौ. पुजा किशोर पितळे
पिताश्री स्व. श्रीधर शामराव आचरेकर
मातोश्री स्व. स्मीता श्रीधर आचरेकर
रु. १००००/-

१२ वी विज्ञान शाखा प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. विलास धाकुजी कबरे
पिताश्री स्व. धाकुजी पांडुरंग कबरे
रु. ५०००/-
२.
सौ. आदिती सतीश लोलेकर
स्व. डॉ. जगन्नाथ राघोबा नरसुले
रु. ५५५१/-

१२ वी वाणिज्य शाखा प्रथम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. नितीन प्रेमानंद पाटकर
पिताश्री स्व. प्रेमानंद पाटकर
रु. ५००१/-

अ. पदविका - बी कॉम

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. दिपक/ राजेंद्र सहदेव सरमळकर
स्व. सहदेव शांताराम सरमळकर
रु. १०१०१/-

अ. डी.एड कोर्स

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्रीम. स्मिता सचिन शिर्के
मातोश्री स्व. सरोजनी अविनाश आरोलकर
रु. ५०००/-