नाईक मराठा मंडळ संस्थेतर्फे राबवित असलेल्या सर्व उपक्रमाविषयी तपशिलवार माहिती, मंडळातर्फे प्रकाशित होणारया खालील त्रैमासिक मुखपत्रकात पडताळून पहावी.

 

"स्नेहबंध" त्रैमासिक मुखपत्रक

 

१. एप्रिल-जून २००९

 

२. जुलै-सप्टेंबर २००९

 

३. ऑक्टोंबर-डिसेंबर २००९

 

४. जानेवारी-मार्च २०१०

 

५. एप्रिल-जून २०१०

 

६. जुलै-सप्टेंबर २०१०

 

७. ऑक्टोंबर-डिसेंबर २०१०

 

८. जानेवारी-मार्च २०११

 

९. जानेवारी-मार्च २०१३

 

१०. एप्रिल-जून २०१३

 

११. जुलै-सप्टेंबर २०१३

 

१३. ऑक्टोंबर-डिसेंबर २०१३

 

१४. जुलै-सप्टेंबर २०१४

 

१५. ऑक्टोंबर-डिसेंबर २०१४