वधु कक्ष.

फाईल क्र.
नोंदणी क्र.
रा. ठिकाण
जन्म तारीख
जन्म वेळ
उंची
वर्ण
शिक्षण
व्यवसाय
मा./ वा. उत्पन्न
रास
नक्षत्र
                       
१.
बँगलोर
२-१-८१
दु.१.४० रात्रौ.
५'.३"
गोरी
एम.एस.सी. , बी. एड.
नोकरी
२५,०००/-
वृश्चिक
विशाखा
१.
भांडुप
१८-२-१९८१
६ सकाळी
५'.४"
निमगोरी
बी.ए
नोकरी
१७,००० /-
कर्क
आश्लेषा
१.
३१
बोरीवली
२१-११-१९८१
पाहते ४.२०
४'.१०"
निम गोरी
बी. कॉम
नोकरी
५,०००/-
सिंह
पूर्वा
१.
७८
मरीन लाईन
५-१२-१९८१
९.२२ रात्रौ.
५'१"
गोरी
एम.सी.ए
नोकरी
८०,०००/-
मीन
पूर्वा. भाद्र
१.
८२
मीरा रोड
५-९-१९८१
९.१६ सकाळी
५' ६"
गोरी
सी.ए
नोकरी
७५,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
१.
८५
ठाणे
९-७-१९८१
६.३५ सायं.
५' २"
गोरी
बी.ए
नोकरी
१५,०००/-
कन्या
चित्रा
१.
९२
नालासोफारा
१०-१२--१९८१
८.१५ स.
५' ४"
नीमगोरी
बी.ए
नोकरी
६,०००/-
वृषभ
रोहिणी
१.
१२०
वासिंद
२-८--१९८१
४ स.
५'
नीमगोरी
बी.ए/ कॉम्पुटर
नोकरी
५,०००/-
सिंह
मघा
१.
११७
अंधेरी
११-११--१९८१
७.०५ स.
५' ५"
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
४५,०००/-
मेष
अश्विनी
१.
४२५
ऐरोली
२-५--१९८१
५.३० स.
५'
गोरी
बी.ई ( कॉम्पुटर)
नोकरी
३०,०००/-
मीन
रेवती
२.
१०
सायन
१४-७-१९८२
स. ६.२५
५' १"
गोरी
एम. बी.ए
नोकरी
४०,०००/-
मीन
रेवती
२.
४७
विलेपार्ले
२८-८-१९८२
स. ३.२०
५'७"
सावळी
बी.कॉम
नोकरी
१४,०००/-
वुश्चिक
ज्येष्ठा
२.
५५
कांदिवली
१४-४-१९८२
स. ३.२०
५'
गव्हाळ
बी.ए.एम.एस
नोकरी
१५,०००/-
तुळ
विशाखा
२.
६२
ठाणे
१०-३-१९८२
दु.२.३०
५' २"
गोरी
एम.ए
नोकरी
१०,०००/-
कन्या
उत्तरा
२.
६३
ठाणे
३१-३-१९८२
सायं. ६.३०
५' १"
सावळा
बारावी / नर्सिग
नोकरी
५,०००/-
मिथुन
आर्द्रा
२.
९३
भांडुप
१७-१२-१९८२
स. १०.५५
५' ३"
गहू
डिप्लोमा
नोकरी
१८ ,०००/-
धनु
पूर्वाषाढा
२.
१०९
गोरेगाव
७-५-१९८२
स. ९.३८
५' ३"
गहू
एम. बी.ए
नोकरी
५०,०००/-
तुळ
स्वाती
२.
१६३
अंधेरी
२६-१-१९८२
दु.३.५०
५'
गोरी
एम. एस.सी
नोकरी
२०,०००/-
मकर
धनिष्ठा
२.
३९१
डोंबिवली
२४-९-१९८२
स.१०.१५
५' २"
गहू
दहावी
नोकरी
५,०००/-
वृश्चिक
ज्येष्ठा
२.
११९
डोंबिवली
८-११-१९८२
रात्रौ.१०.५०
५' १"
गोरी
दहावी
 
 
कर्क
आश्लेषा
२.
३९१
बोरीली
१७-६-१९८२
स.१०.४७
५' ५"
गोरी
एम. कॉम
नोकरी
२०,०००/-
मेष
अश्विनी
२.
१२१
घाटकोपर
२९-६-१९८२
स.१०.३५
५' ३"
गोरी
एम.बी.ए
नोकरी
२४,०००/-
कन्या
चित्रा
३.
२६
पुणे
२८-२-१९८३
दु. १२.०५
५'
गोरी
बी.कॉम
 
 
कन्या
पुष्य
३.
२९
लोअर परेल
१२-८-१९८३
रात्रौ. १२.०५
५'
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
९ ,०००/-
कन्या
उतार
३.
४८
दादर
१६-७-१९८३
रात्रौ. ९.२०
५' १"
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
७ ,०००/-
कन्या
चित्रा
३.
५४
मालवण
१४-१२-१९८३
रात्रौ. १.०६
५'
गहू
बी.ए
 
 
 
 
३.
५६
विलेपार्ले
११-३-१९८३
स.६.२५
५' ५"
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
१० ,०००/-
मकर
श्रवण
३.
५८
भांडुप
७-९-१९८३
दि. ५.३०
५'
गहू
बी.कॉम,सी.ए
नोकरी
१९ ,०००/-
सिंह
पूर्वा फाल्गुन
३.
६०
विरार
३१-७-१९८३
रात्रौ. १.३०
५'
सावळा
बारावी
नोकरी
५,०००/-
मीन
रेवती
३.
१०२
माहीम
७-१३-१९८३
पहाटे ६.०२
५'
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
९०००/-
धनु
पूर्वाषाढा
३.
११४
सांताक्रूझ
२७-४-१९८३
स.१.०८
५' ५"
गहू
एम.बी.ए (मार्केटिंग)
नोकरी
४८,०००/-
तुळ
स्वाती
३.
१३३
नवी मुंबई
४-१२-१९८३
स.३.४२
५' ५"
गोरी
एम.बी.ए (मार्केटिंग)
नोकरी
३५,०००/-
वृश्चिक
ज्येष्ठा
३.
१६०
चेंबूर
१७-२-१९८३
रात्रौ. ९.४७
५' १"
गोरी
बारावी / डिझायनर
नोकरी
५०,०००/-
मीन
रेवती
३.
३९९
अंधेरी
२-८-१९८३
स. ७.३०
५' १"
गव्हाळ
एम.कॉम / पी,जी,डी.एफ.एम
नोकरी
२५,०००/-
मेष
भरणी
४.
८८
कळवा
११-१०-१९८४
स. ६.३०
४' १०"
गव्हाळ
एम.एस.सी
नोकरी
२०,०००/-
मेष
अश्विनी
४.
९४
सायन
२३-३-१९८४
दु. २.१९
५' ४"
गोरी
बी.एस.सी
नोकरी
१८,०००/-
वृश्चिक
ज्येष्ठा
४.
१११
घाटकोपर
१९-५-९८४
संध्या. ७.३०
५' १"
गव्हाळ
दहावी
 
 
वृषभ
रोहिणी
४.
११३
डोंबिवली
६-११-१९८४
स. ८.१५
५' २"
गव्हाळ
बी.कॉम
नोकरी
१८,०००/-
मीन
रेवती
५.
४३
अंबरनाथ
९-७-१९८५
स.११.२०
५' ४"
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
१८,०००/-
मीन
उ. भाद्र.
५.
६१
मीरा रोड
२५-११-१९८५
संध्या. ७.१०
५' १"
 
दहावी
 
 
मेष
भरणी
५.
७२
बोरीवली
११-१०-१९८५
रात्रौ. ११.५४
५'
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
५,०००/-
सिंह
मघा
५.
७६
मीरा रोड
२२-१०-१९८५
दु. २.०५
५'
गोरी
एम.बी.ए
नोकरी
२५,०००/-
मकर
धनिष्ठा
५.
८०
ठाणे
२-१०-१९८५
रात्रौ. १०.१५
५' ६"
गोरी
एम.ए. बी.एड
 
 
मेष
भरणी
५.
८४
भांडुप
२९-१२-१९८५
दु. २.२१
५' ५"
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
१५,०००/-
कर्क
पुष्य
५.
१०८
अंधेरी
२५-८-१९८५
स. ७.५५
५' २"
गव्हाळ
अकरावी
नोकरी
५,०००/-
धनु
पुष्य
५.
१३२
अंधेरी
२१-९-१९८५
स. ४.२५
५' १"
सावळा
बारावी
 
 
 
उत्तराषाढा
५.
१३५
सांताक्रूझ
२३-८-१९८५
दु. २.५४
४' ७"
गव्हाळ
बी.एस.सी , बी.एड
नोकरी
२७,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
५.
४०८
घाटकोपर
१६-२-१९८५
रात्रौ. १०.००
५' ६"
सावळा
बी.एस.सी
नोकरी
२०,०००/-
धनु
उत्तराषाढा
६.
९०
दादर
२२-२-१९८६
दु. ११.००
५' १"
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
१७,०००/-
कर्क
पुष्य
६.
९६
भांडुप
९-११-१९८६
रात्रौ. १२.५०
५'
गोरी
बारावी
नोकरी
११,०००/-
मकर
श्रवण
६.
१३६
कुडाळ
१४-१०-१९८६
पहाटे ७.३०
५' १"
गहू
एम .एस.सी.आय.टी
नोकरी
७,०००/-
कुंभ
शत तारका
७.
दादर
१०-७-१९८७
पहाटे ६.१५
५' ३"
गहू
 
 
 
धनु
मूळ
७.
८६
डोंबिवली
१४-४-१९८७
रात्रौ. १२.००
४' ९"
सावळा
बारावी
नोकरी
७,०००/-
तुळ
स्वाती
७.
११२
गोवा
१६-१०-१९८७
पहाटे ३.२०
५' २"
गहू
बी.ई (आय.टी)
नोकरी
३०,०००/-
कर्क
पुष्य
७.
११६
कांदिवली
८-१२-१९८७
पहाटे ३.२५
४' ८"
गहू
बी.ए.
नोकरी
४,०००/-
मिथुन
पुनर्वसू
७.
१२२
माहीम
१२-६-१९८७
स. ९.३९
५' ३"
गहू
आर्किटेक / पी.जी.पी.पी.एम.डब्लू.ई
नोकरी
३५,०००/-
धनु
मूळ
८.
५४
पुणे
२०-७-१९८८
स. ८.००
५' ३"
गोरा
बी.कॉम
 
 
 
 
९.
१२४
परेल
५-८-१९८९
दु. ३.२०
५' ३"
सावळा
बारावी
नोकरी
८,०००/-
कन्या
उत्तरा
११.
१३०
काळाचौकी
२३-१२-१९९१
संध्या. ४.१५
५'
गोरी
बी.कॉम
नोकरी
६,०००/-
कर्क
पुष्य
२६६
वसई
४-७-१९८२
सायं. ६.३५
५.१
गोरी
B.A.
नोकरी
६०००
वृश्चिक
जेष्ठा
१४५
डोंबिवली
३-९-१९८४
सायं. ७.२०
५.२
सावळा
B.A.
नोकरी
१०,०००
धनु
मूळ
१४६
भाईंदर
४-११-१९८५
सायं.१७.००
५.१
गोरी
M.S.(U.K.)
नोकरी
६,००,०००
कर्क
-
१५०
चुनाभट्टी
२०-९-१९८५
दु. २.१०
५.४
गहू
B.M.S, M.M.S., L.L.B.
नोकरी
३०,०००
वृश्चिक
जेष्ठा
१५१
डोंबिवली
१५-४-१९८५
दु. ३.२३
५.४
गहू
B.Com.
नोकरी
१०,०००
कुंभ
शततारका
१३७
घाटकोपर
१९-२-१९८६
दु. १.१०
सावळा
L.l.B.
नोकरी
२०,०००
वृषभ
मृग
१४४
जोगेश्वरी
६-८-१९८६
स.११.५१
५.४
गोरी
B.Com.
नोकरी
१२,०००
कर्क
आश्लेषा
१४९
खार
१२-५-१९८६
दु. १४.२५
५.२
गहू
M.Com.
नोकरी
२०,०००
मिथुन
मृग
१३९
पुणे
१६-१०-१९८७
रा.१०.२५
५.४
गहू
B.E.
नोकरी
२०,०००
कर्क
आश्लेषा
१४२
सांताक्रूझ
२६-८-१९८७
रा.१०.००
गोरी
12th
नोकरी
७,०००
कन्या
उत्तरा
१४३
बोरीवली
२-३-१९८७
स.४.४७
५.९
गोरी
B.M.M
नोकरी
२६,०००
मीन
रेवती
१५७
सांताक्रूझ
२३-३-१९८७
दु.४.१५
गोरी
Hotel Management
नोकरी
२५,०००
धनु
पू. षाढा
१५५
ठाणे
६-१२-१९८७
स.११.४९
गोरी
B.Sc., PGD CFP
नोकरी
------
मिथुन
मृग
१३८
वाशी
२९-३-१९८८
स.१०.४३
५.४
गहू
B.Com.
नोकरी
२५,०००
कर्क
आश्लेषा
१४७
बोरीवली
५-१२-१९८८
स.५.२५
५.२
गोरी
Msc.(IT)
नोकरी
-------
तूळ
चित्रा
१५६
बोरीवली
१४-८-१९८८
स.११.४८
५.१
गहू
M.B.A.
नोकरी
३५,०००
सिंह
पूर्वा
१०
१५२
घाटकोपर
२१-३-१९९९०
सायं.५.५०
५.५
गोरी
B.Com.
नोकरी
१०,०००
धनु
पू. षाढा
११
१४२
उल्हासनगर
८-११-१९९१
स.११.२४
५.३
गोरी
Bsc.(IT)
----
----
वृश्चिक
अनुराधा
१२
१५३
वाशी
१-१२-१९९२
रा.११.१५
५.३
गहू
12th
------
----
कुंभ
शततारका
-
१३१
-
६-५-१९९८
-
५.१
-
BSC
-
१५०००
-
-
-
१४०
-
३-२-१९८९
-
५.१
-
B.com
-
६०००
मेष
अश्विनी
-
१४८
-
२४-७-१९८०
-
-
-
B.com
-
३५०००
-
-
-
१९५
-
८-८-१९८०
-
५.२
-
दहावी
-
५०००
मिथुन
आर्द्रा
-
१२०
-
२-८-१९८९
-
-
B.A
-
८०००
सिंह
मघा
-
१६६
-
२३-३-१९८९
-
-
दहाव
-
-
तुळ
स्वाती
-
१८७
-
२१-५-१९८९
-
५.६
-
Bsc
-
२५००००
वृश्चिक
ज्येष्ठा
-
११९
-
१७-६-१९८२
-
५.५
-
M.com
-
२००००
मेष
अश्विनी
-
१७२
-
३-०५-१९८२
-
-
Civil engg
-
४५०००
सिंह
पूर्वा
-
१२१
-
२९-६-१९८२
-
५.३
-
MBA
-
२५०००
कन्या
चित्रा
-
१६८
-
३१-८-१९८२
-
५.५
-
B.com
-
१८०००
मकर
उत्तराषाढा
-
१३३
-
४-१२-१९८३
-
५.५
-
MBA(Marketing)
-
४०,०००
वृश्चिक
जेष्ठा
-
१७४
-
१०-१२-१९८३
-
५.४
-
B.com
-
-
मकर
धनिष्ठा
-
१९२
-
११-३-१९८३
-
५.३
-
B.com
-
२०,०००
मकर
श्रवण
-
१७३
-
७-१२-१९८४
-
५.२
-
M.com
-
-
वृषभ
कृतिका
-
१८५
-
१७-१२-१९८४
-
५.२
-
दहावी
-
-
वृषभ
कृतिका <वण
-
१८८
-
४-३-१९८४
-
५.४
-
B.A
-
१०,०००
मीन
भाद्रास
-
१२८
-
९-७-१९८५
-
-
-
B.com
-
७,०००
-
-
-
१२९
-
१४-१०-१९८५
-
-
-
B.A
-
९,५०००
-
-
-
१३२
-
२४-९-१९८५
-
५.१
-
12th
-
-
मकर
उ.षड
-
१३५
-
२३-८-१९८५
-
४.७
-
Bsc ,B.Ed
-
२७०००
वृश्चिक
अनुराधा
-
१४६
-
४-११-१९८५
-
५.१
-
Msc(UK)
-
४० डॉलर
कर्क
पुनर्वसू
-
१५०
-
२०-९-१९८५
-
५.४
-
BMS,MMS
-
३०,०००
वृश्चिक
ज्येष्ठा
-
१५९
-
१५-४-१९८५
-
५.४
-
Graduate
-
१००००
कुंभ
शततारका
-
१३६
-
१४-१०-१९८६
-
-
-
B.com
-
७०००
-
-
-
१३५
-
१९-२-१९८६
-
-
LLB
-
७००००
वृषभ
मृग
-
१४९
-
२५-६-१९८६
-
५.५
-
BE/MBA
-
५०,०००
मकर
श्रवण
-
१५८
-
१८-११-१९८६
-
५.५
-
BMM
-
१२,०००
वृषभ
रोहिणी
-
१६२
-
५-२-८६
-
५.६
-
B.com,SPA,MBA(finance)
-
६०,०००
धनु
धनु
-
१७०
-
२२-८-१९८६
-
-
-
MBA (finanace)
-
२०,०००
-
-
-
१७५
-
११-१२-१९८६
-
५.४
-
Bsc(IT)
-
२००००
मेष
अश्विनी
-
१८०
-
०६-१२-१९८६
-
४.१०
-
M.com
-
-
मकर
धनिष्ठा
-
१८२
-
०९-१२-१९८६
-
४.९
-
S.Y computer
-
१५०००
मीन
पू.भाद्र
-
१९४
-
१२-०५-१९८६
-
५.२
-
M.Com
-
२२,०००
मिथुन
मृग
-
१२३
-
२३-०६-१९८७
-
५.२
-
M.A ,BEd
-
-
-
-
-
१३९
-
१६-१०-१९८७
-
५.२
-
B.E.
-
२०,०००
-
-
-
१४३
-
०२-०३-१९८७
-
५.१०
-
BMM
-
२६०००
मीन
रेवती
-
१५४
-
०४-१२-१९८७
-
-
-
B.A.
-
६०००
-
-
-
१५५
-
०६-१२-१९८७
-
५.00
-
B.Sc, PGD
-
-
मिथुन
मृग
-
१५७
-
२३-३-१९८७
-
-
Bsc,B.Com
-
२५,०००
धनु
पू. षाढा
-
१२७
-
१७-६-१९८८
-
५.३
-
10th
-
४०,०००
-
-
-
१३८
-
२९-०३-१९८८
-
५.४
-
B.Com
-
२५,०००
कर्क
आश्लेषा
-
१४७
-
०५-१२-१९८८
-
५.२
-
M.sc(IT)
-
२५,०००
तूळ
चित्रा
-
१५६
-
१४-०८-१९८८
-
५.१
-
MBA(Marketing)
-
३५,०००
सिंह
पूर्वा
-
१५२
-
१९-५-१९८८
-
५.०
-
10th
-
५०००
मिथुन
आद्रा
-
१६०
-
२०-७-१९८८
-
४.२
-
12th
-
४०००
कन्या
हस्त
-
१६१
-
०५-०५-१९८८
-
५.२
-
B.com
-
१५०००
धनु
मूळ
-
१६७
-
०९-०२-१९८८
-
५.०
-
B.A.
-
-
तूळ
चित्रा
-
१६९
-
१८-०८-१९८८
-
५.३
-
12th(Arts)
-
८,०००
तूळ
चित्रा <
-
१७७
-
०४-०१-१९८८
-
५.४
-
B.com
-
६०००
मिथुन
पुनर्वस
-
१८९
-
०९-०८-१९८८
-
५.२
-
BSC(IT)
-
४५०००
मिथुन
आर्द्रा
-
१८३
-
२४-१२-१९८८
-
५.४
-
B.A,MBA
-
११०००
मिथुन
पुनर्वस
-
१२४
-
०५-०८-१९८९
-
५.३
-
12th(Arts)
-
८०००
कन्या
उत्तरा
-
१६५
-
०५-०१-१९८९
-
५.००
-
B.A.TY
-
१०,०००
वृश्चिक
अनुराधा
-
१८४
-
०२-११-१९८९
-
५.३
-
10th
-
-
धनु
मूळ
-
१९३
-
०६-०४-१९८९
-
५.००
-
B.Com
-
१६,०००
मेष
कृतिका
-
१५२
-
२१-०३-१९९०
-
५.५
-
B.com
-
१०,०००
धनु
पूर्वाषाढा
-
१८९
-
३०-०६-१९९०
-
५.२
-
B.A
-
१२०००
वृश्चिक
जेष्ठा
-
१३०
-
२३-१२-१९९१
-
५.३
-
B.com
-
६०००
कर्क
पुष्य
-
१३४
-
१५-०८-१९९१
-
-
-
11th
-
५०००
-
-
-
१६४
-
२९-०५-१९९१
-
४.१०
-
B.com
-
५,५०००
वृश्चिक
ज्येष्ठा
-
१८६
-
०५-०४-१९९१
-
५.२
-
12th
-
१०,०००
धनु
मूळ
-
१९०
-
१२-०७-१९९१
-
५.२
-
12th
-
१२०००
कर्क
-
१९६
-
१७-६-१९९१
-
५.१
-
B.H.M.S
-
२०,०००
सिंह
पूर्वा

 

 

जोडीदारासाठी नोंदणी

 

संपूर्ण नाव
वय
पत्ता
शहर
देश
दूरध्वनी क्र.
ई-मेल
शोध
कोणासाठी पाहत आहात?
तुम्हास हव्या असलेल्या वधु अथवा वरच्या अधिक माहितीकरिता वधूचा किंवा वराचा संदर्भ क्र.